Hamlet

Protagonistom Hamletu je princ Hamlet z Dánska, syn nedávno zosnulého kráľa Hamleta a synovec kráľa Claudia, nástupcu trónu. Claudius sa rýchlo vydal za vdovu kráľa Hamtela, Gertrúdu, matku Hamleta. Dánsko má dlhodobý konflikt so susedným Nórskom, ktorý vyvrcholil – como limpiar con vaporeta, keď kráľ Hamlét zabil kráľa Fortinbrasa z Nórska v bitke pred rokmi. Hoci Dánsko porazilo Nórsko, obáva sa, že nastane invázia.

V chladnej noci na hradbách Elsinore sa Bernardo a Marcellus a priateľ Hamleta Horatio stretávajú s duchom, ktorý vyzerá ako zosnulý kráľ Hamlet. Sľubujú, aby princovi Hamletovi oznámili, čo videli. V tej noci na hrade sa duch objavil Hamletovi a povedal princovi, že bol zavraždený Claudiusom a žiada, aby ho Hamlet pomstil. Hamlet súhlasí a duch zmizne. Súkromne však zostáva neistý o spoľahlivosti ducha.

Čoskoro potom sa Ophelia ponáhľa k svojmu otcovi a povedala mu, že Hamlet dorazil na jej dvere a chová sa bláznivo. Polonius obviňuje lásku z Hamtetového šialenstva a rozhodne sa informovať o tom Claudia a Gertrúdu. Kráľ a kráľovná privítajú Rosencrantza a Guildensterna, dvoch známych študentov, a žiadajú ich, aby skúmali príčinu Hamletovej divnej nálady a správania.

Polonius povie Claudiovi a Getrúde svoju teóriu o správaní Hamleta a hovorí s Hamletom v hale zámku, aby sa pokúsil odhaliť ďalšie informácie. Hamlet predstiera šialenstvo, ale jemne uráža Poloniusa po celú dobu. Keď dorazí Rosencrantz a Guildenstern, Hamlet pozdraví svojich priateľov, ale rýchlo zistí, že sú špióni.

Polonius núti Opheliu, aby písala Hamletovi láskavé listy a ukazovala znaky lásky k princovi, zatiaľ čo on a Claudius sa pozerali zďaleka, aby zhodnotili Hamletovu reakciu.

Gertrúda zavolá Hamleta do svojej izby, aby požiadala o vysvetlenie. Medzitým si Claudius hovorí o nemožnosti obrátiť sa na pokánie, pretože stále má zlé veci: korunu a manželku jeho brata. Klesá na kolená. V kráľovskej spálni Hamlet a Gertrúda trpko bojujú. Polonius, špehujúci rozhovor za gobelínom, urobí hluk. Hamlet, ktorý verí, že je to Claudius, zabije Poloniusa, ale odtiahne oponu a uvidí svoju chybu. V hneve, Hamlet brutálne uráža svoju matku za zjavnú nevedomosť o Claudiovej vine, ale duch vstúpi a potláča Hamleta za jeho nečinnosť a kruté slová.

Neschopná vidieť alebo počuť ducha, Gertrúda berie Hamletov rozhovor s ním ako ďalší dôkaz o šialenstve. Potom, čo prosil kráľovnú, aby prestala spať s Claudiusom, Hamlet odíde a odtiahne Poloniovu mŕtvolu.

Po niekoľkých dňoch Gertrúda podá hlásenie o tom, že sa Ophelia sa utopila, hoci nie je jasné, či ide o samovraždu alebo o nehodu spôsobenú jej šialenstvom. Horatio dostal list od Hamleta, ktorý vysvetľuje, že princ unikol vyjednávaniu s pirátmi, ktorí sa pokúsili napadnúť anglickú loď, a priatelia sa znova stretnú v zákulisí. Dvaja hrobníci diskutujú o zjavnej samovražde Ophelie pri kopaní jej hrobu.

Následne Hamlet bojuje so svojim sokom o lásku. Pri tom sa jeho matka Gertrúda napije vína, ktoré bolo určené pre Claudia a otrávená sa zrúti a zomrie. Hamlet zabije svojho soka, otočí sa na Claudia a zabije aj jeho. Avšak predtým ešte Hamleta otrávil a tak zomiera aj on. Horatio, rozrušený nad myšlienkou, že je posledným, ktorý žije, chce spáchať samovraždu, ale Hamlet ho prosí, aby žil a rozprával svoj príbeh.